Jednostka a dwa ujęcia rewolucji w nie-Marksowskim materializmie historycznym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest uzgodnienie dwóch podejść do rewolucji w nie-Marksowskim materializmie historycznym. Według ujęcia socjologicznego, rewolucja jest rezultatem rewitalizacji autonomicznych więzi społecznych dokonujących się wśród klasy obywatelskiej; według ujęcia antropologicznego, rewolucja jest rezultatem ekstremalnego wzrostu alienacji obywatelskiej prowadzącego do oporu pewnej osobliwej kategorii obywateli – tych, którzy nie dadzą się zniewolić przez polityczną władzę.
The purpose of this paper is to reconcile two approaches of revolution in non-Marxian historical materialism: according to sociological approach, revolution is result of revitalization of autonomous bonds occurred among citizens’s class; according to anthropological approach, revolution is result of extreme growth of civil alienation led to resistance of certain peculiar category of citizens – those ones who are not enslaved by the political authorities.

Description

Sponsor

Keywords

nie-Marksowski materializm historyczny, nie-Ewangeliczny model człowieka, teoria rewolucji, teoria buntu, socjologia polityki, teoria władzy politycznej

Citation

Krzysztof Brzechczyn, Mieszko Ciesielski, Eliza Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 2013, s. 85-94.

ISBN

978-83-62243

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego