W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

In search of solidarity. The European Union on the migration crisis of 2015

Abstract

Kryzys migracyjny, z jakim zetknęła się Unia Europejska następstwie wydarzeń tzw. Arabskiej wiosny, nasilił się w 2015 r. w związku z konfliktem w Syrii i zapowiedziami rządu niemieckiego o udzieleniu ochrony wszystkim Syryjczykom, którzy wjadą na terytorium RFN. W konsekwencji presja migracyjna zwiększyła się i dotknęła przede wszystkim państwa tranzytowe Grecję i Węgry. Od tego momentu dało się zauważyć pogłębiające się różnice w podejściu do problemu imigrantów na tle propozycji Komisji Europejskiej z maja i września 2015 r. dotyczących tzw. systemu kwotowego.
The migration crisis which affected the European Union after the so-called Arab Spring intensified in 2015 as a result of the conflict in Syria, as well as due to the German promise to grant protection to all Syrians who entered the territory of Germany. Consequently, migration pressure increased and affected the transit countries: Italy, Greece and Hungary. Since that moment, deep differences have been visible concerning the ways to address the migration crisis, especially the quota system proposed in May and September 2015 by the European Commission.

Description

Sponsor

Keywords

uchodźcy, imigranci, kryzys migracyjny, Unia Europejska, koalicja niechętnych, refugees, immigrants, migration crisis, European Union, unwilling coalition

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4, s. 33-52.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego