PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Elżbieta Kowalczyk, Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, ss. 242.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64, 2002, z. 2, s. 265-267.

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego