Central Asia on the way of One Belt, One Road – implications for the European Union

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

„Pas i Szlak” przez Azję Centralną – wnioski dla Unii Europejskiej

Abstract

China’s Belt and Road Initiative is both an opportunity and challenge for Central Asian countries and the European Union. As an initiative announced in Astana, it may make Europe closer to Asia through railway connections. Its scope, proposed infrastructural investments and different connections and routes, additional initiatives and diplomacy suggest OBOR is in line with the global Chinese strategy.
Inicjatywa Pasa i Szlaku stwarza możliwości jak i wyzwania dla regionu Azji Centralnej. Inwestycje infrastrukturalne wraz z rozwijającymi się połączeniami kolejowymi przybliżają ten region do Europy. Chińska inicjatywa wiąże się z koncepcją budowania strefy wpływów w regionie Azji Centralnej i stopniowego wypierania innych partnerów w tym państw Unii Europejskiej. W przygotowywanej nowej strategii UE wobec Azji Centralnej należy uwzględnić znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku z jego pozytywnymi jak i negatywnymi uwarunkowaniami.

Description

Sponsor

Keywords

Central Asia, Belt and Road, European Union, Azja Centralna, Pas i Szlak, railway connections, Unia Europejska, połączenia kolejowe

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 255-266.

Seria

ISBN

ISSN

1899-6256X

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego