Pruskie mapy topograficzne dla Wielkopolski do 1803 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest prezentacja sześciu zestawów pruskich map topograficznych dotyczących obszaru Wielkopolski do 1803 r. Na podstawie ogólnej charakterystyki zakresu treści, sposobów symbolizacji i kryteriów generalizacji stosowanych przez dawnych kartografów przedstawiono unikalne wartości tego zbioru map.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 59, 2008, s. 29-42

ISBN

978-83-706357-0-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego