Koszty społeczne działalności gospodarczej w kapitalizmie i socjalizmie

Loading...
Thumbnail Image

Date

1976

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Social Costs of Economic Activity in the Capitalist and Socialist Systems

Abstract

The Author has stated that the socialized economy enables the state authorities to control the use of resources and to decline its losses. The main factors restraining the practical policy making are the unsolved problems of measuring the social costs of economic activity.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 38, 1976, z. 3, s. 81-90

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego