PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

BOOK REVIEWS

Abstract

A Synthesis of Polish Law, Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria R. Pałubska (eds.), Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main - Berlin - -Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2009, Part 1 - ss. 742, Part. 2 - ss. 411.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71, 2009, z. 4, s. 273-274

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego