PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Józef Górski, Wspomnienia z minionych lat, Biblioteka Raczyńskich, Poznań 2000, ss. 259.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 63, 2001, z. 1-2, s. 241-242

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego