Symulacja złożonych systemów produkcyjnych metodami Monte Carlo

Loading...
Thumbnail Image

Date

1977

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Simulation of Multi-Production Systems by Monte-Carlo Methods

Abstract

A model and a complex analysis methodics of a multiple functioning of production systems are proposed in the paper. The model yields (with an assumed criterion) the optimum relations between elements of the system as well as between the basic production system and its auxiliary sections safeguarding its work. The method of Monte-Carlo and graphic methods of the reconstitution of the production process are adapted.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 39, 1977, z. 4, s. 175-186

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego