Tajna policja polityczna w systemie totalitarnym. Próba modelu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Pamięci Narodowej

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest eksplikacja specyfiki i typów kontroli operacyjnej sprawowanej przez tajną policję polityczną (manipulacja, dezintegracja, donosicielstwo) w odpowiednio poszerzonej aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego i określenie wpływu wywieranego przez tajną policję w różnych fazach rozwojowych izolowanego społeczeństwa politycznego. Założenia i cele artykułu przedstawione są w rozdziale pierwszym. W rozdziale drugim natomiast zaprezentowany został model pierwszy i aparatura pojęciowa teorii władzy w nie-Marksowskim materializmie historycznym. W rozdziale trzecim przedstawione zostały stosowne rozwinięcia tej koncepcji pozwalające uchwycić społeczną rolę władców policyjnych, tajnych agentów i wpływu wywieranego za ich pośrednictwem na życie społeczne. W rozdziale czwartym ukazane zostały pewne wycinkowe zastosowania empiryczne (dotyczące historii PRL) dokonanych rozwinięć wspomnianej teorii. Artykuł kończy się podsumowaniem (rozdział piąty).

Description

Sponsor

Keywords

tajna policja, totalitaryzm, komunizm, realny socjalizm, nie-Marksowski materializm historyczny, inwigilacja, panowanie polityczne, manipulacja, Służba Bezpieczeństwa, aparat represji

Citation

Jarosław Syrnyk, Agnieszka Klarman, Mariusz Mazur, Eugeniusz Kłosek (red.), W stronę antropologii "bezpieki". Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej. Wrocław 2014, s. 31-50.

ISBN

978-83-61631-64-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego