Upowszechnianie dorobku naukowego w repozytoriach i bazach danych – działania komplementarne czy konkurencyjne?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest analiza trybu upowszechniania dorobku naukowego poprzez repozytoria i bazy danych, co w efekcie ma dać odpowiedź na pytanie o komplementarność bądź konkurencyjność działań odnoszących się do udostępniania dokumentów. Przedstawione zostaną typy obiektów archiwizowanych w obu typach platform, mechanizmy wzmacniające widoczność dorobku oraz efekty indeksacji zasobów cyfrowych w sieci w postaci wskaźników wykorzystania. Poruszony zostanie temat mediów społecznościowych intensyfikujących dystrybucję informacji o zasobach, jak również związane z nim zagadnienie agregacji danych altmetrycznych.
This article attempts to analyse the modes of dissemination of information on academic and scientific output via institutional repositories and data bases and is to show whether actions related to the above document distribution solutions and their flexibility and effectiveness complement or compete with each other in enhancing access to resources. Types of archived items in both types of platform and relevant mechanisms that enhance visibility of scientific output are presented as well as the effects of indexing digital resources available in the network in the form of resource usage indicators. Additionally, the article raises the question of the role of social media in intensification and dissemination of information on resources and the associated issue of the aggregation of data provided by altmetrics.

Description

Sponsor

Keywords

bibliograficzno-abstraktowe bazy danych, repozytoria instytucjonalne, dorobek naukowy, otwarty dostęp, media społecznościowe, altmetria, interoperacyjność, bibliographic databases, institutional repositories, scientific output, open access, social media, altmetrics, interoperability

Citation

Rychlik, M. Upowszechnianie dorobku naukowego w repozytoriach i bazach danych – działania komplementarne czy konkurencyjne? W: Sójkowska, I., Derfert Wolf, L. (red.). Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26- 27 czerwca 2017. Stowarzyszenie EBIB, 2017. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 25.

ISBN

978-83-63458-08-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego