Польське законодавство про вищу освіту: досвід та уроки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Т.О.В. “ТАКСОН”

Title alternative

Abstract

Після подій «дивного» 1989-го року (аппиз тігаЬіШ - за виразом Вольфа Лепеніса), польська система вищої освіти потребувала докорінних змін. Суспільство було абсолютно переконано, що комуністичну систему вищої освіти (централізовану, ідеологізовану і повністю контрольовану державою) слід змінити якомога швидше. Головною метою реформи мали бути свобода викладання та автономія навчальних закладів. Новий «Закон про вищу освіту» було ухвалено вже 12-го вересня 1990 р. Початок реформування вищої освіти в Польщі давав багато надій: новий закон створював для вищих навчальних закладів можливість пристосуватися до нових соціальних, політичних та економічних умов, а також скористуватися поверненою їм автономією. Закон в цілому деідеологізував всю систему і повернув вищий школі дух та практику автономії, свободу викладання та досліджень.

Description

Sponsor

Keywords

Польське законодавство про вищу освіту, Закон про вищу освіту, Університети в Україні:, Леяк і п о п е р е д н і м ір к у в а н н я

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego