Przyszłość Europy wobec zagrożeń ekologicznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

Europe's future in view of ecological threats

Abstract

Artykuł dotyka zagadnienia możliwych zagrożeń o charakterze ekologicznym, którym Europa w najbliższej przyszłości będzie musiała stawić czoła. Następnie nakreślone zostają możliwe obszary zniszczeń. Analiza prezentuje również kilka koncepcji zminimalizowania lub zneutralizowania powyższych zagrożeń, ale przede wszystkim koncentruje się na koncepcji Trzeciej Drogi Industrialnej Jeremy’ego Rifkina. Podstawą tej idei są społeczne aspekty ekologicznych zmian w najbliższej przyszłości. Artykuł określa ponadto żądania i wyzwania, które będę rezultatami tych zmian.

Description

Sponsor

Keywords

zagrożenia ekologiczne, Europa, Trzecia Droga Industrialna, Jeremy Rifkin

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 71-87

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego