PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Męskość - kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, pod red. Jolanty Miluskiej i Pawła Boskiego, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1999, ss. 258.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 62, 2000, z. 3, s. 210-213

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego