Współczesny przyrost ludności i możliwości rozwoju gospodarki światowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1976

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Present Population Growth and the Development Perspectives of the World Economy

Abstract

The Author has stated that there are not existing essential obstacles for production growth which is necessary to meet the needs of the increasing population. It is true that the increasing world population causes many perturbations in economic growth. Those perturbations, however, result from political regimes and from the division of the world into underdeveloped and developed countries.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 38, 1976, z. 3, s. 157-174

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego