Zarys osiągnięć w dziedzinie modelowania gospodarstw rolnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1974

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Some Research Results in the Problem of Farm Modeling

Abstract

The method of modelling in the economic agricultural research plays the same role as an experience in the biological sciences. This method can be useful for the introduction of progress and for the choice of production an the individual farms.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 1, s. 231-245

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego