Cierpienie a utrata sprawności

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Title alternative

Abstract

Cierpienie ma wiele postaci i wiele przyczyn. Jedną z takich przyczyn jest utrata sprawności. W artykule zanalizowano cztery rodzaje cierpienia łączące się z sytuacją osób niepełnosprawnych: cierpienie fizyczne, cierpienie emocjonalne, cierpienie socjalne i cierpienie duchowe. Wszystkie wzajemnie na siebie oddziałują i składają się na cierpienie totalne. Cierpienie związane z niepełnosprawnością nie zawsze musi kojarzyć się tylko z czymś przykrym, niepożądanym i bolesnym ale może stać się początkiem duchowego rozwoju, może doprowadzić do wewnętrznej dojrzałości i pozytywnego przewartościowania swojego życia

Description

Sponsor

Keywords

Niepełnosprawność, Cierpienie fizyczne, Cierpienie emocjonalne, Cierpienie socjalne, Cierpienie duchowe

Citation

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i badaniach, 2010, s. 45-69.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego