Thermally reversible and irreversible interstrand photocrosslinking of 5-chloro-2′-deoxy-4-thiouridine modified DNA oligonucleotides

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Royal Society of Chemistry

Title alternative

Abstract

W artykule opisano wysoce wydajne międzyniciowe fotozszywanie dupleksu DNA zawierającego 5-chloro-2′-deoksy-4-tiourydynę (ClSdU) w jednej nici, przebiegające w dwuetapowej kaskadzie fotochemicznej, polegające na tworzeniu w pierwszym etapie reakcji odwracalnego termicznie wiązania kowalencyjnego pomiędzy ClSdU i tymidyną w nici docelowej i późniejszą konwersję do stabilnego termicznie fluorescencyjnego międzyniciowego crosslinku. Wyniki te pokazują, że ClSdU ma ogromny potencjał, aby stać się cennym czynnikiem fotosieciującym DNA.

Description

Sponsor

Keywords

fotozszywanie, photocrosslinking, crosslink, wiązanie krzyżowe, 5-chloro-4-tiourydyna, 5-chloro-2'-deoksy-4-tiourydyna, tietan, thietane

Citation

Organic and Biomolecular Chemistry vol. 19, 2021, pp. 1292-1295.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego