Otwarte czasopisma: Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stowarzyszenie EBIB

Title alternative

Abstract

Publikacja ta jest skierowana przede wszystkim do redaktorów i wydawców czasopism naukowych. Celem poradnika jest wskazanie sposobu przekształcenia klasycznego czasopisma naukowego w czasopismo wydawane w otwartym dostępie (open access). Taki sposób publikowania periodyków jest coraz powszechniejszy, gdyż uznaje się, że celem powszechnej komunikacji naukowej powinno być jak najszersze dotarcie publikacji do czytelników. Obecnie coraz więcej czasopism publikowanych jest w trybie otwartego dostępu. Są to czasopisma krajowe, o zasięgu międzynarodowym oraz — coraz częściej — jedne z najlepszych czasopism na świecie w danej dyscyplinie (np. „PLOS Biology”, „PLOS ONE”). Nauki humanistyczne i społeczne również zaczęły dostrzegać potencjał otwartego dostępu (świadczy o tym np. powstające na kształt „PLOS ONE” międzynarodowe czasopismo dla humanistyki „Open Library of Humanities”). W kolejnych rozdziałach opisane jest to, dlaczego warto włożyć wysiłek w przekształcenie periodyku oraz w jaki sposób należy zaplanować cały proces. Uwzględnione zostały nie tylko kwestie formalne i prawne, ale również techniczne.

Description

Sponsor

Keywords

komunikacja naukowa, czasopisma naukowe, Otwarta nauka, Open Access, Open Science

Citation

ISBN

978−83−63458−01−0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego