PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Authors

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Dorota Malec, Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922 - 1939 w świetle własnego orzecznictwa, PWN, Warszawa-Kraków 1999, ss. 262.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 62, 2000, z. 1, s. 193-195

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego