PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. Andrzej Wojtyna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ss. 240.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 2008, z. 3, s. 236-238

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego