Wokół terminologii grzechu i zła w Listach Powszechnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

On the Terminology of Sin and Evil in the Catholic Letters

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 17, 2004, s. 55-71

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego