Świeckość państwa zakwestionowana we Włoszech. Debata na temat krzyży w szkolnych klasach

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

Italy's challenged secularity of state. The debate on crosses in the classroom

Abstract

W listopadzie 2009 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że obecność krzyży w klasach szkół publicznych stoi w sprzeczności z zasadą świeckości państwa, wolności przekonań i religii oraz prawem rodziców do kształcenia swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi oraz filozoficznymi, gwarantowanymi przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. We Włoszech, gdzie pozew pierwotnie został złożony do rozpatrzenia przez sądownictwo krajowe, miała miejsce burzliwa debata polityczna, powodująca silne reakcje społeczeństwa. Werdykt Europejskiego Trybunału Praw Człowieka był interpretowany jako uderzający w, nie tylko religijne, ale przede wszystkim kulturowe tradycje państwa.

Description

Sponsor

Keywords

Europejski Trybunał Praw Człowieka, Świeckość państwa, Krzyż, Wolność przekonań i religii, Tradycja kulturowa

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 281-288.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego