SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. SOCJOLOGIA WIZUALNA W PRAKTYCE BADAWCZEJ SESJA SPECJALNA PODCZAS XIII ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO Zielona Góra, 13-15 września 2007 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 2008, z. 1, s. 267-269

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego