Odpowiedzialność dyrektora za wyniki działalności przedsiębiorstwa

Loading...
Thumbnail Image

Date

1988

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The manager's responsibility for the effects of the enterprise activity

Abstract

A manager of a state enterprise is subject to many different forms of responsibility. Among them an important place takes the responsibility for the effects of the economic activity of an enterprise. Responsibility for effects is indispensable in economic mechanisms based on competition. In the case of such mechanisms the main duty of a manager cannot be reduced to the obligation of due-diligence and a prerequisite of his/her responsibility cannot be reduced to guilt. The responsibility of managers of enterprises which report poor economic results or lose in competition with others should take the form of dismissal or financial sanctions (deprivai of bonuses and awards).

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 50, 1988, z. 4, s. 171-184

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego