NEKROLOGI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-03-24T08:00:54Z

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

OBITUARIES

Abstract

Wspomnienie o Profesorze Leszku Nowaku (Sławomira W r o n k o w s k a, Maciej Z i e l i ń s k i), s. 225-226; Profesor Krzysztof Skubiszewski (1926-2010) (Jan S a n d o r s k i), s. 227-230

Description

Sponsor

Keywords

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego