Ogólne pojęcie znaku a problemy prawoznawstwa

Loading...
Thumbnail Image

Date

1962

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

General Notion of „Sign" and the Problems of Jurisprudence

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

WPiA

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 129-140

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego