WOJCIECHA KÓĆKI WKŁAD W BADANIA NAD WCZESNYM ŚREDNIOWIECZEM W POLSCE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

WOJCIECH KÓCKA’S CONTRIBUTION TO STUDIES ON THE EARLY MIDDLE AGES IN POLAND

Abstract

The article aims to present Wojciech Kóćka as one of the major advocates of modem research methods of spatially and stratigraphically complex early Medieval sites.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Folia Praehistorica Posnaniensia, 2009, Tom XV, s. 23-30.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego