Nabycie prawa oraz wymiar urlopu wypoczynkowego po nowelizacji Kodeksu pracy

Loading...
Thumbnail Image

Date

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Acquirement of the right to rest leave and the length of the latter after the amending to the Labour Code

Abstract

The author discusses rules of acquirement of the right to rest leave and of establishing the length of it in the light of new legal solutions that came into force on January 1st, 1997. Articles 153 and 155 of the new Labour Code are analysed in details; they rule principles of according the rest leave to employees depending on the length of employment and the kind of it, in case of a job change, etc.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 59, 1997, z. 1, s. 47-52.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego