Album prawników polskich. Album ekonomistów i statystyków polskich. Album socjologów polskich RPEiS 16(1), 1936

Loading...
Thumbnail Image
Date
1936
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Album prawników polskich, Album ekonomistów i statystyków polskich, Album socjologów polskich
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 16, 1936, z. 1-2
DOI
Alternative location
Creative Commons License