Przegląd piśmiennictwa RPEiS 53(1), 1991

Loading...
Thumbnail Image

Date

1991

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Review of literature RPEiS 53(1), 1991

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

przegląd piśmiennictwa, review of literature

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 53, 1991, z. 3, s. 177-188

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego