PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Rynek papierów wartościowych w Polsce - wybrane problemy, pod red. Wiesławy Przybylskiej- Kapuścińskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, ss. 310.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 65, 2003, z. 3, s. 235-237

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego