Przegląd piśmiennictwa RPEiS 37(3), 1975

Loading...
Thumbnail Image

Date

1975

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Book reviews RPEiS 37(3), 1975

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

przegląd piśmiennictwa, book reviews

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 37, 1975, z. 3, s. 257-326

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego