Teoria konstytucji w świetle pozytywizmu instytucjonalnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The theory of constitution in light of institutional positivism

Abstract

The author, founder (along with McCormick) of the conception of legal institutional positivism, considers the application of this approach to the explanation of some basic problems of t h e theory of constitution. In his considerations the author undertakes an "endurance test" of the application of institutional positivism to the analysis of selected problems of specialized legal disciplines.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 1993, z. 4, s. 1-18

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego