Kronika

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

Abstract

PIERŚCIEŃ MĘDRCÓW BETLEJEMSKICH POZNAŃSKA INICJATYWA OGÓLNOPOLSKIEJ NAGRODY DLA TWÓRCÓW

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 16, 2004, s. 283-288

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego