Przyczynek do zagadnieniaprzyczynowości zaniechania

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Contribution to the problem of causality of forbearance

Abstract

The basis of the article is the conviction that offences committed through omission are a separate category of offences. Their separate character manifests itself through their lack of causal character. It can be seen especially in case of so-called non-proper offences committed through omission; it makes it necessary to amend some provisions of the Criminal Code.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 1992, z. 3, s. 1-9

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego