Przegląd prawodawstwa RPEiS 5, 1925, z. 4

Loading...
Thumbnail Image

Date

1925

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Przegląd prawodawstwa, Przegląd ustawodawstwa

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 5, 1925, z. 4, s. 1148-1188

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego