Wybory regionalne jako wybory drugorzędne a perspektywa rządzenia wielopoziomowego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Are modern regional elections second-order elections? – Reformulation of the concept by the Multilevel Government School

Abstract

Artykuł ten przedstawia dorobek intensywnie rozwijającej się od początku XXI wieku, w badaniach nad wyborami regionalnymi, perspektywy rządzenia wielopoziomowego. Perspektywa ta, odwołuje się do koncepcji wyborów regionalnych jako wyborów drugorzędnych, jednak modyfikuje ją, wskazując na przeobrażenia zachodzące we współczesnej polityce regionalnej w Europie (wzmocnienie władz regionalnych [regional government], zwiększenie liczby stanowisk politycznych, które obsadzane są w drodze wyborów, większe kompetencje wyborców, wzrost liczby partii regionalnych i decentralizacja struktur partyjnych). Prace badawcze prowadzone w ramach tej perspektywy zmierzają do udokumentowania i wyjaśnienia przypadków niepotwierdzających modelu drugorzędności oraz wyodrębnienia krajów, w których jest ona nadal obserwowalna i ustalenia czynników wzmacniających ją lub osłabiających. W warstwie teoretycznej, przy opisie wyborów regionalnych, koncepcja wyborów drugorzędnych wzbogacana i uzupełniana jest o dwie inne koncepcje, odwołujące się do zakresu sprawstwa władz regionalnych i podziałów terytorialnych. Artykuł zakończy zaprezentowanie badań nad wyborami w Europie Środkowowschodniej.
The article discusses the findings of the multilevel government school (MLG) which has been advancing since the beginning of the 21st century, studying regional elections. The concept defining regional elections as second-order elections has been recognized as critical, although it is reformulated by the MLG school to respond to changes in modern regional politics in Europe. Important recent political developments include the entrenchment of regional governments, the increase in the number of electoral appointments, expanded competencies of voters, the rise of non-state-wide parties and the empowerment of sub-national organizational levels of parties. Current MLG research focuses on identifying and explaining the cases where second-order election predictions do not appear to hold for regional elections, identifying states where it is still the case and, finally, identifying factors that increase or decrease this effect. An interesting theoretical development regarding regional elections as second-order elections is that this concept is supplemented and enriched by the theories of regional authority and territorial cleavages. The final part of the article reviews studies on regional elections and the applicability of the second-order concept to Central and Eastern European countries.

Description

Sponsor

Keywords

wybory regionalne, system wielopoziomowy, wybory drugorzędne, regionalne systemy partyjne, partie ogólnokrajowe i regionalne, regional elections, multilevel system, second-order elections, regional party systems, state-wide parties and non-state-wide parties

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 171-190.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego