PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania, pod red. Krzysztofa Opolskiego, CeDeWu, Warszawa 2000, ss. 200.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 62, 2000, z. 4, s. 196-198

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego