Krótkoterminowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw przemysłowych Demokratycznej Republiki Wietnamu

Loading...
Thumbnail Image

Date

1972

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Bank Short-Term Credits for Industrial Enterprises in the Democratic Republic of Viet-Nam

Abstract

It can be stated that in the industry of the Vietnamese Democratic Republik granting short-term credits predominates while credits for working assets are widely applied. Budget methods prevail in the field of financing capital industrial projects. Granting bank credits for capital projects is limited but it has good prospects of development in the near future thanks to an extension of self-financing of new investments by enterprises.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 4, s. 129-136

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego