Polonia w Stambule: imigranci w globalnym mieście, tożsamość i obywatelstwo w dobie transnarodowych przestrzeni społecznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

Polish community in Istanbul: imigrants in a global city; identity and citizenship in the era of transnational social spaces

Abstract

W artykule Autor analizuje społeczność polskich imigrantów w Stambule, zarówno potomków Polaków szukających tam azylu w XIX wieku, osiadłych ostatecznie w Adampolu, jak i współczesnych imigrantów zamieszkałych w centrum Stambułu. Skrótowo opisując dawną emigrację, Autor skupia się na drugiej z grup, porównując ostatecznie obie społeczności. Zabieg ten pozwala na ponowne rozważenie poszczególnych procesów migracyjnych w Europie. Następnie, analizie poddane zostały procesy integracji Polonii z Turkami oraz działalność instytucji, mających temu procesowi sprzyjać. Końcowo, Autor ukazuje znaczący i pozytywny wpływ poszczególnych przestrzeni artystycznych, w których tworzą polscy artyści, na postrzeganie Polaków w Turcji.

Description

Sponsor

Keywords

Stambuł, Adampol, Integracja Polonii z Turkami, Polonia w Turcji

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 235-248

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego