'Człowiek' czyli ten kto 'zna samego siebie' Człowiek w nauczaniu jana Pawła II

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

"Human beings", that is those who "know themselves". Man in the Teaching of John Paul II

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 20, 2006, s. 117-132

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego