Wartość kulturowego braku. Syndrom kolonialny w twórczości Mickiewicza

dc.contributor.authorKuziak, Michał
dc.date.accessioned2010-02-10T14:07:46Z
dc.date.available2010-02-10T14:07:46Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractW artykule zostaje ukazane i zinterpretowane w kontekście (post)kolonialnym dokonujące się w latach 30. w myśleniu poety o kulturze specyficzne odwrócenie, prowadzące do pozytywnej waloryzacji kulturowego braku i krytyki nowoczesnej kultury. Mickiewicz rozczarowany nią (traktując ją jako kulturę kolonizującą, a także jako kulturę legitymizującą poczynania Rosji) rozpoczyna konstruowanie wizji kultury opartej na wartościach duchowych i moralnych, wspartej resentymentem (apogeum takiej praktyki stają się prelekcje paryskie). W ten sposób kreowana jest przez twórcę także wizja tożsamości Słowianina i Polaka (wypada zauważyć niekonsekwentna, gdyż z jednej strony jako Innego Europy, z drugiej jednak jako wpisującego się w jej model kultury; to kolejny antykolonialny wątek Mickiewiczowskiej opowieści o Słowianach: próba przywrócenia ich dorobku europejskiej historiografii). Eksponowanie braków kulturowych Słowian prowadzi u Mickiewicza również do odwrócenia argumentu kolonizacyjnego – brak kulturowy jest bowiem zaletą, a nie czymś, co powinno zostać nadrobione. Poeta przekształca ponadto dawny język tożsamościowy I RP w język mesjanizmu (oparty na kategorii ofiarnego cierpienia), będący odpowiedzią na sytuację skolonizowania.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents and interprets within the postcolonial context the specific reversal that takes place in the poet’s thoughts on culture in the 30s that lead to a positive qualification of the cultural lack and the critique of the modern culture. Mickiewicz disappointed with it (treating it as a colonization culture and a culture that legalizes the doings of Russia) begins to build a vision of culture based on spiritual and moral values, supported by ressentiment (the climax of this approach is rendered in Paris lectures). Thus a vision of the identity of a Slav and Pole is created by the poet (its inconsistency should be noticed because on the one hand it is a vision of the Other in Europe, and on the other hand, this vision is within the cultural model of Europe). This is another anticolonial motif of Mickiewcz’s story about the Slavs: an attempt to reintroduce their literary output to the European historiography. Exposing the Slavic cultural deficiency by Mickiewicz leads to a reversal of the colonial argument – the cultural deficiency is an advantage and not something that should be made up for. The poet transforms the old identity language of Ith Res Publica into a language of messianism (based on the category of sacrificial suffering) that is an answer to the situation of colonization.pl_PL
dc.identifier.citationPORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 43-54.pl_PL
dc.identifier.issn1733-165X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/118
dc.languagepolski
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAMpl_PL
dc.subjectLekcje paryskiepl_PL
dc.subjectParis lecturespl_PL
dc.subjectSłowiańszczyznapl_PL
dc.subjectSlaviapl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectRussiapl_PL
dc.subjectEuropa Wschodniapl_PL
dc.subjectEastern Europepl_PL
dc.subjectMickiewiczpl_PL
dc.titleWartość kulturowego braku. Syndrom kolonialny w twórczości Mickiewiczapl_PL
dc.title.alternativeThe Value of Cultural Deficiency. The Colonial Syndrome of Mickiewicz’s Workpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kuziak M..pdf
Size:
121.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.58 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego