Ocena działalności usługowej Przedsiębiorstwa Państwowego Obsługa Ratalnej Sprzedaży (ORS). (Na podstawie opinii konsumentów)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1963

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Valuation of the Activity of the State Entreprise of Payment by Instalments Based on the Opinion of Consumers

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 25, 1963, z. 3, s. 185-195

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego