BADANIA WIZUALNE POGRANICZA POLSKO-NIEMIECKIEGO

dc.contributor.authorKaczmarek, Jerzy
dc.date.accessioned2011-07-25T07:35:22Z
dc.date.available2011-07-25T07:35:22Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractW artykule przedstawiono historię oraz perspektywy dalszych badań wizualnych, których przedmiotem są zjawiska społeczne na polsko-niemieckim pograniczu. Owe badania łączą w sobie przede wszystkim dwie subdyscypliny socjologii – socjologię pogranicza i socjologię wizualną. Trzeba przyznać, że do tej pory wizualne badania socjologiczne były bardzo rzadko wykorzystywane w eksploracji pogranicza Polski i Niemiec. Owe pojedyncze przypadki dotyczą analizy pocztówek, filmów, symboliki kościołów czy tworzenia filmów socjologicznych. Warto tu podkreślić − o czym również traktuje niniejszy artykuł − potencjał socjologiczny, który tkwi w filmie dokumentalnym. Wielu twórców dokumentów filmowych, mimo że nie są socjologami, obdarzonych jest „wyobraźnią socjologiczną”, ich dzieła zaś stać się mogą obiektem analiz socjologicznych czy też być traktowane jako materiały pomocnicze w procesie dydaktycznym. Na polsko-niemieckim pograniczu brak badań socjowizualnych, dlatego autor przedstawia pewne propozycje takich badań, obejmujących na przykład analizę fotografii, wywiad wywołany za pomocą fotografii, refotografię, fotoesej, analizę przewodników turystycznych czy film socjologiczny. Z kolei problemy badawcze mogłyby objąć takie dziedziny, jak przepływ osób i towarów przez granicę, konfrontacja różnych wzorców kulturowych, patologie na pograniczu czy problem miast podzielonych.pl_PL
dc.description.abstract*The paper presents the history and prospects of a continued visual research into the social phenomena observed along the Polish-German border. Two sociological sub-disciplines – the sociology of borderland and visual sociology are primarily involved in the study. It must be emphasised that visual sociological studies have only recently been fully included in the studies of the Polish-German borderland. Previously there were only limited to the analysis of postcards, films, the symbolism of churches, or the making of short sociological films. What is noteworthy, though, is the huge sociological potential lying in documentary films. Many of the makers of such films, not being sociologists themselves, are nevertheless endowed with a ‘sociological approach’ or ‘sociological imagination’ while their works may become objects of sociological analyses, or may be treated as complementary material in a didactic process. The author recommends greater involvement of socio-visual research in the future and inclusion of e.g. photographs, interviews based on photographs, re-photography, photo-essays, analyses of tourist guides, or sociological films. The research issues may also cover such areas as the transborder movement of people and goods, the confrontation of different cultural models, pathologies occurring along the border, or problems bothering divided towns.pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 201-216pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1230
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectSocjologia pograniczapl_PL
dc.subjectSociology of borderlandpl_PL
dc.subjectSocjologia wizualnapl_PL
dc.subjectVisual sociologypl_PL
dc.subjectPogranicze polsko-niemieckiepl_PL
dc.subjectPolish-German borderpl_PL
dc.titleBADANIA WIZUALNE POGRANICZA POLSKO-NIEMIECKIEGOpl_PL
dc.title.alternativeVISUAL RESEARCH ALONG THE POLISH-GERMAN BORDERpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
17. JERZY KACZMAREK RPEiS 4-2010.pdf
Size:
85.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.61 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego