Adaptacja systemów oświaty i szkolnictwa wyższego w Rumunii do standardów UE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Aligning the Education System and Higher Education in Romania with EU Standards

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 4/2010, s.255-270.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego