Epigraphic Evidence on Royal Officials in Ancient Israel and Judah

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

Urzędnicy królewscy Izraela i judy w świetle starożytnych inskrypcji

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 20, 2006, s. 7-16

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego