Kluczowe aspekty dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy w zakresie opodatkowania do standardów Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Key aspects of the mechanism for the convergence of Ukraine’s tax legislation to the standards of the European Union

Abstract

Due to Ukrainian aspirations of accession to the European Union, a number of international treaties and agreements have been signed with the aim of converging Ukraine’s tax legislation with the norms and standards of the West European countries. In this context, the Agreement on Partnership and Cooperation between Ukraine and the European Communities and their Member States, is of particular importance. Under this treaty Ukraine committed itself to the convergence of its own existing and future legislation with that of the EU. This particular issue is under consideration of the text.
W związku z ukraińskimi aspiracjami przystąpienia do Unii Europejskiej wiele traktatów i umów międzynarodowych zostało podpisana w celu zbliżenia prawodawstwa podatkowego Ukrainy do norm i standardów zachodnioeuropejskich. Szczególne znaczenie w tym kontekście ma Umowa o partnerstwie i współpracy między Ukrainą a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, zgodnie z którą Ukraina zobowiązała się do dostosowania swojego obecnego i przyszłego prawodawstwa do standardów Unii Europejskiej, która to kwestia jest przedmiotem rozważań niniejszego tekstu.

Description

Sponsor

Keywords

tax regulation mechanisms, convergence, the EU, integration, tax laws, mechanizmy regulacji systemu podatkowego, dostosowanie, Unia Europejska, integracja, prawo podatkowe

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4, s. 263-274.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego