SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-03-24T07:58:42Z

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

REPORTS AND INFORMATION

Abstract

Uroczystość jubileuszu 70 urodzin prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca (Maciej S z c z e p a ń s k i), s. 221-223; Ruchome Warsztaty Sekcji Kół Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Agnieszka S z y m a ń s k a), s. 223-224

Description

Sponsor

Keywords

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego