European Union Democracy Promotion and its impact on Civil Society in Central Asia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Wspieranie przez Unię Europejską demokratyzacji i jej wpływ na społeczeństwo obywatelskie w Azji Centralnej

Abstract

After a period of relatively small activity in this region, in 2007, the European Union offered a strategy for Central Asia. This strategy addressed many issues, including democratic deficit and human rights violations. The main obstacles to the implementation of the strategy are autocratic tendencies and corruption, the influence of neighbors strongly leaning towards autocracy and the post- Soviet legacy. Additionally, the EU’s activity is overshadowed by the US and has minimal capacity for pursuing its own policy toward Central Asia. Another problem is the fact that after implementing this EU strategy toward Central Asia there are no new initiatives which contribute to more visible European activity in that region.
Po 1991 r. region Azji Centralnej nie był priorytetowym obszarem w polityce zewnętrznej Uniii Europejskiej. W 2007 r. zaproponowana została wobec regionu Azji Centralnej strategia, w której odniesiono się do różnych problemów, w tym deficytu demokracji i łamanie praw człowieka. Okazuje się, że nie udało się zrealizować żadnego z zakładanych celów strategii. Powodem takiej sytuacji są silne tendencje autorytarne i korupcja, mało spójne proponowane rozwiązania oraz oddziaływujące otoczenie autorytarne sąsiadów i postradzieckie dziedzictwo. Istotnym ograniczeniem działań UE jest występowanie w cieniu USA oraz brak ambicji by także rozwijać współpracę w innych obszarach jak bezpieczeństwo czy zwiększenie europejskich inwestycji. Kolejnym problemem jest po zakończeniu jedynej strategii brak nakreślenia priorytetów, które umożliwiłoby UE na odgrywanie większej roli w Azji Centralnej.

Description

Sponsor

Keywords

European Union, Central Asia, authoritarianism, democratization, civil society, Unia Europejska, Azja Centralna, autorytaryzm, demokratyzacja, społeczeństwo obywatelskie

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 73-82.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego